STOP VERKWISTING

Wat wil STOP VERKWISTING bereiken?

STOP VERKWISTING wil het verkwisten van gemeenschapsgeld door het gemeentebestuur van Heiloo voorkomen en daar waar dit (nog) mogelijk is terugdraaien.

STOP VERKWISTING wil de belastingbetaler bewust(er) maken van, en inzicht geven in, hetgeen het gemeentebestuur van Heiloo met zijn of haar belastinggeld doet en met welk resultaat.

 

Hoe wil het  STOP VERKWISTING dit bereiken?

STOP VERKWISTING wil dit bereiken door onderstaande te eisen van het gemeentebestuur van Heiloo:

 1. Volledige openheid en duidelijkheid betreffende de gemeentelijke financiën,
 2. Nog voor eind 2018 een controle (audit) op de gemeentelijke financiën door een onafhankelijke externe accountant,
 3. Nieuw onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van mega-projecten (zoals o.a. afslag A9, Zandzoom, Zuiderloo, Boekelermeer) op  basis van de huidige economische situatie en de financiële positie van de gemeente,
 4. Opschorten van de besluitvorming inzake genoemde mega-projecten tot de uitkomsten van het nieuwe haalbaarheidsonderzoek bekend zijn.

 

 

Waarom?

Het gemeentebestuur van Heiloo heeft in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's gemeenschapsgeld verkwist, vooral aan grondexploitaties. Zo heeft het gemeentebestuur op uiterst laakbare wijze, net één week voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (O.N.S.) doorgedrukt. Hiermee heeft het college zichzelf en de nieuw gekozen gemeenteraad gecommitteerd aan nieuwe afspraken over de grondexploitaties Zandzoom, Zuiderloo, Boekelermeer en de Extra Afslag van de A9 bij Heiloo; de zoveelste financiële debacles in een lange reeks.

 Hoe groot deze financiële debacles zijn wordt angstvallig geheim gehouden! In besloten vergaderingen op 7 en 16 april 2014 presenteerde het college de geheime cijfers over de grondexploitaties 2013. Cijfers die in alle voorgaande jaren al in februari openbaar zijn gemaakt via een zogeheten Nota Actualisatie Grondexploitaties.  In 2014 is deze nota (zie onderaan deze pagina) pas op 25 maart, na de gemeenteraads-verkiezingen, verschenen en in mei openbaar gemaakt!

 

Wist u dat:

 • zelfs de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich zorgen maakt over het ondeskundige grondbeleid van gemeenten en daarom eind 2013 de De Handreiking Grondbeleid  voor gemeenteraadsleden heeft opgesteld?
 • hierin op pagina 18 en 19 expliciet vragen staan over onder andere risicobeheersing die gemeenteraadsleden ook in Heiloo (hadden) moeten stellen?  
 • Heiloo in het ´Onderzoek Grondexploitaties Gemeenten´ van de Provincie Noord Holland (eind 2012) op de eerste plaats staat van alle NH-gemeenten met de meest negatieve verwachtingen op het resultaat op grondexploitaties per inwoner?!
 • de gemeente Heiloo tot en met 2013 al €28,5 miljoen meer kosten dan opbrengsten heeft uit haar lopende grondexploitaties?
 • van deze €28,5 miljoen ruim €9,6 miljoen aan rentekosten betaald is en er tot 2024 nog €6,7 miljoen aan rentekosten betaald moet worden (excl. voorfinanciering O.N.S.)?
 • het verlies op deze lopende grondexploitaties €11,2 bedraagt en daarmee het totale verlies incl. Stationcentrum €6,6 miljoen (project is afgesloten) en Zandzoom €5,5 miljoen (project is bevroren na reeds gemaakte kosten) op €23,3 miljoen uitkomt?
 • dit totale verlies gebaseerd is op een naar beneden bijgestelde rekenrente van 3,18% en op te optimistisch geraamde verkoopobrengsten? 
 • de Extra Afslag van de A9 bij Heiloo, die nu al geraamd wordt op €13,75 miljoen, uit deze grondexploitaties gefinancierd moet worden?
 • de verliesvoorziening voor grondexploitaties over 2013 is verhoogd van €8,37 naar €8,98 miljoen en dus bij lange na niet dekkend is?

 

© Actiecomité STOP VERKWISTING 2014

Grondexploitaties Heiloo 2013.pdf
Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden.pdf
Actualisatie Grondexploitaties 2013.pdf