Zandzoom

Aanvankelijk zouden in de Zandzoom 1100 woningen worden gebouwd in de periode 2005 - 2020. Een deel van de opbrengsten hiervan, €15 miljoen, zou worden aangewend voor de financiering van de Extra Afslag van de A9.

 

De plannen voor de Zandzoom zijn herhaaldelijk aangepast:

  • het aantal te bouwen woningen is naar beneden bijgesteld naar slechts 200 woningen tot 2025,
  • de doorlooptijd is verlengd van 2020 naar 2025, 
  • de grondexploitaties zijn tegen de verkrijgingsprijs omgeboekt naar de vaste activa en niet in exploitatie genomen gronden,
  • etc.

 

Per 1 januari 2012 zijn de grondexploitaties Zandzoom afgewaardeerd met €4,6 miljoen.

Tot en met 2013 bedragen de daadwerkelijk gerealiseerde kosten voor Zandzoom €5,5 miljoen.

 

Zolang Zandzoom niet in ontwikkeling wordt genomen bedraagt het totale verlies dus €5,5 miljoen.                Dit kan hoger uitvallen als de door de gemeente te betalen werkelijke rente op de financiering hoger is dan de nu gehanteerde lage rekenrente van 3,18%.