Boekelermeer

De Boekelermeer is opgedeeld in 3 delen. Deel A is het  deel ten oosten van de Boekelermeerweg, de delen B en C liggen ten westen van deze weg.

 

Het plan om in deze drie gedeelten kavels te verkopen voor het vestigen van bedrijven is herhaaldelijk aangepast:

  • de doorlooptijd is verlengd naar 2024,
  • de uitgave van kavels in de delen B en C is opgeschort,
  • de delen B en C worden boekhoudkundig niet langer als grondexploitaties geboekt maar tegen verkrijgingsprijs omgeboekt naar de vaste activa,
  • er is in Noord Holland Noord tot 2040 een forse overcapaciteit aan bedrijfsterreinen (rapport Ruimtebehoefte werklocaties NH-Noord 2013)
  • etc.

 

Deel A is grotendeels onverkocht. In dit deel kan nog 15 hectare worden uitgegeven. Bovendien is er leegstand in hetgeen reeds is gebouwd.

 

Des te opmerkelijker is het dat de gemeente Heiloo met Kaptein BV een verkoopovereenkomst heeft afgesloten voor 1 hectare (met optie op nog 0,5 hectare) buiten deel A, namelijk in het meest westelijke gedeelte oftewel de delen B/C! Aangezien hier nog geen (energie)voorzieningen zijn is dit de meest dure en minst efficiënte optie. De vraag is wie de aanleg hiervan betaald? Kaptein BV? De gemeente Heiloo oftewel u? 

 

In 2012 zijn de grondexploitaties in de Boekelermeer voor bijna €6,5 miljoen afgewaardeerd.

Tot en met 2013 bedragen de daadwerkelijk gerealiseerde kosten voor de Boekelermeer €7 miljoen.

 

Het uiteindelijke verlies op de Boekelermeer wordt geraamd op €6,1 miljoen.

Overigens op basis van zeer optimistische opbrengstprognoses en een lage rekenrente van 3,18%.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb