Groenbeleid

Wonen in het Groen. Groene gemeente. Samen kunnen wij helpen om de balans tussen natuur en te behouden en te herstellen, aldus de website van de gemeente Heiloo. In 2013 heeft het gemeentebestuur ingestemd met het Convenant Bijvriendelijk handelen. Recent zijn buurttuinen gestart en worden inwoners opgeroepen om zelf, als vrijwilliger, het groen in de eigen buurt te onderhouden. Het klinkt allemaal heel mooi.

 

Te mooi om waar te zijn. Het is ook niet waar. De praktijk is dat de natuur opgeofferd en onherstelbaar beschadigd wordt.

 

Zo worden de geplande Groenprojecten voor de extra afslag van de A9 gedegradeerd van doelen via vrijblijvende 'ambities' tot sluitpost. De realisatie van de geplande Groenprojecten is in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal namelijk voor een groot deel afhankelijk gesteld van het aantal verkochte woningen. Per verkochte woning wordt een bedrag gestort in een groenfonds van waaruit de Groenprojecten gefinancierd worden.

Volledige realisatie van de Groenprojecten vindt alleen plaats als er 2400 woningen verkocht worden. Het is zeer de vraag of dit aantal ooit gehaald wordt.

Evenzo is in 2013 spontane en unieke natuur in de Boekelermeer onherstelbaar vernield. Nota bene in het broedseizoen en ondanks het voorkomen van beschermde soorten.

Het aanbod van particulieren om voor eigen rekening gebieden natuurlijk te beheren en ook het aanbod van natuurorganisaties om voor een gering bedrag met vrijwilligers gebieden in tijdelijk natuurbeheer te nemen, heeft het gemeentebestuur bij herhaling afgewezen.

In plaats daarvan worden gebieden als de Boekelermeer 2 keer per jaar geklepeld en meerdere keren per jaar gemaaid. Kosten ruim €20.000 per jaar.

Terwijl elders in Heiloo bomen en struiken gekapt worden om plaats te maken voor gras. Gras dat vogels, insecten en kleine zoogdieren geen enkele beschutting, nestmogelijkheden of voeding biedt. Maar wel extra kosten voor het maaien.

Waar in Heiloo is nog echte ongerepte natuur? Echte natuur is duurzaam, bijvriendelijk en gratis!