Extra Afslag A9

De Extra Afslag van de A9 bij Heiloo koste de gemeente Heiloo op grond van NOFA1 aanvankelijk €27,8 miljoen.

Een afslag die voor Heiloo niet noodzakelijk is en die gebaseerd is op een inmiddels achterhaald en dus incorrect Verkeersplan uit 2008 (zie bronnen) en op veel te optimistische en onbetrouwbare financiële cijfers inzake de grondexploitaties.

 

Door verliezen op de Zandzoom (geen opbrengst, wel €5,5 miljoen kosten), Zuiderloo (geraamd verlies €4,4 miljoen) en de Boekelermeer (geraamd verlies €6,1 miljoen) heeft de gemeente Heiloo moeten erkennen dat een bijdrage van €27,8 miljoen aan de Extra Afslag van de A9 voor haar niet haalbaar is.

Noodgedwongen heeft de gemeente Heiloo moeten heronderhandelen met de gemeenten Alkmaar en Castricum en de Provincie Noord Holland. Deze heronderhandelingen hebben geresulteerd in een  €19 miljoen grotere bijdrage door de andere contractpartijen ten gunste van de gemeente Heiloo: 

  • Provincie Noord Holland         €6,9 miljoen
  • Alkmaar                                  €9,6 miljoen
  • Castricum                               €2,9 miljoen
  • Heiloo                                     €8,5 miljoen (+ €5,25 miljoen groenprojecten!)

Klaarblijkelijk is het belang van de overige contractpartijen bij een Extra Afslag van de A9 bij Heiloo zo groot dat zij het tekort van Heiloo willen aanvullen. Had Heiloo beter dooronderhandeld dan hadden zij wellicht de totale €27,8 voor hun rekening willen nemen....

 

De Extra Afslag van de A9 betekent voor Heiloo een groter verkeersaanbod dat door Heiloo zijn weg vervolgt naar de Egmonden en het strand. Dat heeft gevolgen voor de Vennewatersweg en de Stationsweg.

Een volgend "noodzakelijk project" is dan de ondertunneling van het spoor. Schatting €10 miljoen

Daarnaast is er een viaduct gepland voor de kruising Oosterzijweg met de Lage laan. Plus een rotonde bij de aansluiting van de Extra Afslag van de A9 op de Kanaalweg.

Bovendien is er een verzoek van de Golfclub om de Extra Afslag van de A9 meer zuidelijk aan te leggen. Hierdoor wordt de oostelijke afslag langer én er kan geen gebruik meer worden gemaakt van een bestaande weg naar het westen.

Kortom, de kosten voor de Extra Afslag van de A9 inclusief vervolgprojecten zullen ongetwijfeld veel hoger uitkomen dan nu geraamd.

 

Naast verkwisting van geld is de aanleg van een Extra Afslag van de A9 een verdere aantasting van de kwaliteit van het wonen in Heiloo. De aantrekkelijkheid van het wonen in Heiloo is voor velen, zo blijkt uit de Structuurvisie 2030, het dorpse karakter, de groene omgeving, de rust en "de koeien in de wei".  Wonen in Zandzoom en Zuiderloo wordt met de Extra Afslag van de A9  wonen aan een drukke verkeersader in plaats van wonen in het groen. Dit alles heeft een ongunstig effect op de aantrekkingskracht van Heiloo en dus op de huizenmarkt. 

 

De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS). Deze overeenkomst is op 12 februari 2014 besproken in de commissie Openbare Ruimte en op 3 maart 2014 in de gemeenteraad. Aldus is de besluitvorming over de ONS en dus de Extra Afslag van de A9 nog snel even vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2014 geforceerd.

Over de motie (verzoek aan het college om uiterlijk 1 juni 2014 een onderzoek te laten doen naar de financiële risicio's rond de Extra Afslag van de A9 door een extern gerenommeerd bureau)  die Heiloo2000, D'66/Groen Links, CDA en PvdA gezamenlijk in de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2014 hebben ingediend, blijft het opvallend stil.