Gemeente Heiloo

Hierbij geven wij u een aantal relevante documenten die de gemeente Heiloo heeft uitgebracht en waaruit wij de gegevens voor deze website hebben geput:

  • Jaarstukken Gemeente Heiloo 2012
  • Notulen Gemeenteraadsvergadering (2 maart 2009)
  • Notulen Gemeenteraadsvergadering (6 oktober 2008)
  • Actualisatie grondexploitaties 2012 (februari 2013)
  • Raadsvoorstel Grondexploitatie Boekelermeer Heiloo (januari 2013)
  • Raadsvoorstel Grondexploitatie Zuiderloo (januari 2013) 
  • Raadsvoorstel Grondexploitatie Zandzoom (januari 2013)
  • Verkeerbeleid (oktober 2008)
  • Markttechnische Ontwikkelrichting Boekelermeer STEC Groep (juli 2012

 

De actualisaties van de grondexploitaties over 2013 komen dit jaar later uit. Na de verkiezingen van 19 maart aanstaande.

Wij plaatsen dit document zodra het beschikbaar is. 

 

Jaarstukken2012_zonder-accountantsverklaring.pdf
Notulen 2 maart 2009.pdf
Notulen Raadsvergadering 6 oktober 2008.pdf
Nota actualisatie grondexploitaties 2012.pdf
Raadsvoorstel Grondexploitatie Boekelermeer Heiloo.pdf
Raadsvoorstel Grondexploitatie Zuiderloo.pdf
Raadsvoorstel Grondexplotatie Zandzoom.pdf
Verkeerbeleid_2008.pdf
Boekelermeer_ontwerpbestemmingsplan_bijlage4_STEC-rapport.pdf

Maak jouw eigen website met JouwWeb