Openheid en duidelijkheid betreffende de gemeentelijke financiën

Te veel belangrijke zaken worden behandeld in besloten vergaderingen. Te veel cijfers worden geheim gehouden. 

 

Belangrijke informatie is over de gemeenteraadsverkiezingen 2014 heen getild. Zoals het onderzoek door een extern bureau naar de risico's rond de Extra Afslag van de A9 en de grondexploitaties, dat door CDA, PvdA, Heiloo en D'66/Groen Links bij motie in de gemeenteraads-vergadering van 3 maart 2014 is aangevraagd. Een motie die door vrijwel de voltallige gemeenteraad is aangenomen.

 

Inmiddels is duidelijk dat de kosten van het NIET aanleggen van de Extra Afslag van de A9 circa  €500.000 bedragen. Terwijl het college ooit stelde dat NIET aanleggen duurder zou zijn dan WEL aanleggen. 

 

Openheid en duidelijkheid ten aanzien van de miljoenen kostende mega-projecten wordt niet gegeven. U als belastingbetaler wordt wél geacht hieraan bij te dragen!  

 

En dan de kosten van de bureaucratie. In de praktijk komt het te vaak voor dat op een duidelijke en directe vraag geen reactie wordt gegeven. Of een reactie die geen antwoord is op de gestelde vraag. Of dat pas na een uitgebreide en langdurige correspondentie het gevraagde antwoord wordt gegeven. In bepaalde gevallen blijkt zelfs een expliciet beroep op de Wet openbaarheid van bestuur noodzakelijk om de gevraagde informatie van het gemeentebestuur te verkrijgen. En in enkele gevallen blijkt een officiële procedure bij de Commissie voor Bezwaarschriften de enige weg waarlangs informatie van het gemeentebestuur te verkrijgen is. Informatie waar u als belastingbetaler recht op hebt! 

 

Onnodig te vermelden dat alleen al aan deze ambtelijke bureaucratie enorm veel belastinggeld verkwist wordt. Openheid van zaken en duidelijke antwoorden zijn in ieders belang.    

 

Wist u trouwens dat de meerderheid van de ambtenaren van de gemeente Heiloo niet in Heiloo woont?

Maak jouw eigen website met JouwWeb