Opschorten besluitvorming

Op 3 maart 2014 vond in de gemeenteraad van Heiloo besluitvorming over de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS) plaats waarna het gemeentebestuur de overeenkomst 12 maart 2014 heeft ondertekend.

 

Net één week vóór de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014!

 

Niet alleen is zo door het vorige gemeentebestuur over haar graf heen geregeerd, ook is de inwoners van Heiloo de kans ontnomen om zich via de gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken over de inrichting van hun woonomgeving en besteding van hun belastinggeld.

Bovendien vond de besluitvorming plaats op basis van een achterhaald en niet langer correct Verkeersplan 2008 en op achterhaalde en onbetrouwbare kosten/baten ramingen van de projecten Zandzoom, Zuiderloo, Boekelermeer en de extra afslag van de A9.

 

Onbetrouwbaar omdat zowel de gemeente Heiloo als de gemeente Alkmaar (aldus de Volkskrant op 10 februari 2014) boekhoudkundige trucs hebben gebruikt om hun verliezen op grondposities te verhullen:

  • miljoenen euro’s zijn in de loop der jaren omgeboekt van Grondexploitaties naar NIEGG en naar Materiele Vaste Activa (Zandzoom, Boekelermeer).
  • grondexploitaties zijn meerdere malen voor miljoenen euro’s afgewaardeerd (Zuiderloo, Boekelermeer, Stationsomgeving II)
  • grondexploitaties zijn opgesplitst in delen (Zuiderloo, Boekelermeer)
  • rekenrentes, indices en doorlooptijden van projecten zijn meermalen aangepast
  • onduidelijk is of alle kosten voor onderhoud, beheer, onteigeningsprocedures, verhuisvergoedingen, etc. op de juiste wijze aan de betreffende grondexploitaties / projecten zijn toegerekend
  • onderhouds- en beheersactiviteiten zijn uitgevoerd zonder de vereiste vastlegging van aanbestedingstrajecten, offertes, opdrachten en verdere afspraken.

 

Opmerkelijk is dat in de huidige ONS essentiële programma’s niet zijn uitgewerkt. Het programma Groenprojecten “wordt in een later stadium uitgewerkt”. Ook de Overeenkomst Aansluiting A9, waarin afspraken omtrent betalingen en eventuele betalingsproblemen komen te staan, is nog niet nader uitgewerkt.

De gemeenteraad van Heiloo heeft zich daardoor geen juist en volledig beeld kunnen vormen van de haalbaarheid en de gevolgen van de ONS en was feitelijk niet is staat om een juiste beslissing te nemen. Inzake afspraken en verplichtingen met dermate grote en langdurige gevolgen dient het gemeentebestuur van Heiloo de gemeenteraad van Heiloo vroegtijdig, volledig en juist te informeren.

 

Onder het motto "geen goed geld naar slecht geld smijten" had de besluitvorming rond ONS cq. de projecten Zuiderloo, Zandzoom, Boekelermeer en Afslag A9 moeten worden opgeschort tot na het bekend worden van de uitkomsten van een audit en haalbaarheidsonderzoek door een onafhankelijke externe accountant...

Maak jouw eigen website met JouwWeb