Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De Gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn achter de rug. De nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd. Hoewel, nieuwe raadsleden….het merendeel is oudgediende.

De gemeenteraad heeft als belangrijkste taken het stellen van beleidskaders en het controleren van het gemeentebestuur. En.... de gemeenteraad kiest de wethouders van de gemeente.

De vorige wethouders hebben, getuige de verliezen van ruim €23 miljoen euro op het grondbedrijf, weinig verstand van grondexploitatie, project- en vastgoedontwikkeling, milieu, planologie en andere zaken die relevant zijn voor de betreffende portefeuilles.

De nieuwe wethouders zijn nog niet geïnstalleerd. Hoewel, nieuwe wethouders…ook alle drie kandidaat wethouders zijn oudgedienden. Twee van de te benoemen wethouders zijn zelfs persoonlijk medeverantwoordelijk voor de reeks financiële debacles. 

 

Volgens het Financieel Dagblad van 22 april 2014 is "het nadeel van consistentie (oudgedienden) wel dat fouten die in het verleden zijn gemaakt, niet snel zullen worden rechtgezet. Dit speelt onder andere in de grondpolitiek waar gemeenten volgens schattingen nog enkele miljarden moeten afboeken. Collegeleden die verantwoordelijk zijn voor de aankoop, zullen niet snel hun fouten willen toegeven".

 

Bij de werving van wethouder nummer 3 golden, net als bij de tussentijdse werving in 2013 van nummer 2, de volgende deskundigheidseisen volgens de openbare vacaturestelling:

  • Vereiste deskundigheden: ervaring en deskundigheid betreffende  met ruimtelijke ordening,  planontwikkeling en bouwprocessen, milieu- en mobiliteitsvraagstukken.
  • Financieel inzicht.
  • Ervaring met veranderingsmanagement.
  • Ervaren bestuurder, of ervaring als wethouder.

Uit de CV's op LinkedIn blijkt dat geen van de kandidaat wethouders over de vereiste inhoudelijke deskundigheden, ervaringen en inzichten beschikt om grote financiële, infrastructurele en planologische projecten aan te sturen en te controleren. 

Doorslaggevend criterium voor het wethouderschap blijkt de tijd dat iemand in Heiloo woont....

 

Zo is het gemeentebestuur de speelbal van het spel tussen ambtenaren, projectontwikkelaars en investeerders.

 

STOP VERKWISTING roept de politieke partijen bij deze op om de gestelde eisen aan het wethouderschap nu eindelijk eens wél serieus te nemen.  De financiële problemen van Heiloo zijn immers ook uitermate serieus. Het wordt hoog tijd dat de gemeenteraad gaat voor andere, wel deskundige wethouders!

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb